Ranuan Peuran tiedote Peuransarven sisä- ja liikuntaryhmien toiminnasta 30.12.2021-22.2.2022 välisenä aikana. Tiedote päivitetty 21.1.2022.

 

Lapin aluehallintovirasto on 22.12.2021 asettanut uusia velvoitteita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Nämä uudet rajoitukset ja velvoitteet koskevat muun muassa sisäliikuntatiloja sekä ryhmien kokoontumisia. Uudet määräykset kieltävät Lapin maakunnassa kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli kaksikymmentä henkilöä. Lisäksi asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen asiakasmäärää tulee rajoittaa tai järjestää asiakaspaikat ja tilat niin, että koronaviruksen leviämistä pystytään ehkäisemään. (Lapin aluehallintovirasto)

Lisäksi valtioneuvosto on hyväksynyt tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitetun asetuksen koronapassin käytön rajoittamisesta määräaikaisesti. Asetuksella rajoitetaan poikkeuksellisesti koronapassin vaikutuksia siten, että 30.12.2021–31.1.2022 koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Ranuan Peura on laatinut kirjalliset toimintaohjeet Peuransarven tilojen käytöstä 30.12.2021-22.2.2022 väliselle ajalle. Jokainen Peuransarven tiloja käyttävä taho vastaa itse terveysturvallisuuden toteutumisesta. Ohjeet pätevät myös seuran ohjattujen liikuntaryhmien toimintaan. Toimintaohjeet liitteenä.

 

Liikuntaryhmille on laadittu omat terveysturvallisuusohjeet. Ohjeistus on toimitettu suoraan ryhmien vastaaville ohjaajille. 

 

Kysymykset toiminnanjohtajalle 


 

Terveisin, 

Ranuan Peuran hallitus 

Lähteet

Lapin aluehallintovirasto  https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928536 

Sosiaali- ja terveysministeriö https://stm.fi/-/koronapassin-kayttoon-tilapaisia-poikkeuksia 

 

 

Ranuan Peuran terveysturvallisuussuunnitelman toimintaohjeet 30.12.2021

PDF-tiedostoToimintaohjeet, päivitetty 21.1.2021.pdf (115 kB)